E-ISSN 2636-7483
P-ISSN
Publisher Name Zeynep Cansu Ayturan
Email ucbad@ucbad.com
Language english, turkish
Starting Year 2018
Discipline environmental research
Frequency Quaterly
Website https://ucbad.com/
Country Turkey
Accessing Method open
Articles Format PDF
License Type Normal
Impact Factor

Not Indexed

Description UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi), su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yüzey ve yer altı suları, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atık geri kazanım ve dönüşüm, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi birçok alanda çevre araştırmacıları için önde gelen bir dergidir.


Total Visitors to This Page: 350


Contact Info:


isiinfo2012@gmail.com
info@isindexing.com
submission@isindexing.com

Get in touch!Hits Counter

Total: 5098884
Today's: 4809
Yesterday's: 9894

Your Location

United States
US
Virginia
Ashburn
Ashburn, Virginia, United States