• We are available for your help 24/7
 • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Journal Papers (1) Details Call for Paper Manuscript submission Publication Ethics Contact Authors' Guide Line

Yazım İlkeleri

 • Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal nitelikte akademik bir dergi (Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz - 15 Kasım). 

   

 • Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, kitap kritiği ve sempozyumun kullanımı gibi yayınları ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. 

   

 • Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin yazım dili Türkiye Türkçesinden. Ancak her türlü derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce ve Arapça ile yazılmış yazılara da yer verilebilir. Arapça makalelerin Türkçe ve İngilizce başlık ve özet ile

   

 • Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde sadece doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları için kabul edilebilir. 

   

 • Makale okuyun, 7500 kelimeyi geçmemelidir.

   

 • Metin yazı tipi Times New Roman ve boyutu 12 punto, dipnotlar ise 10 punto ayarlayın.

   

·         Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek yazılarda; alanında boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olma şartı aranır.

 

·         Makalelerin Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanabilmesi için, daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

 

 • Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

   

 • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Ön Kontrol, İntihal Taraması, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

   

 • Hakem süreci tamamlanan/hakemden geçen makalelerin en az 150 en fazla 200 kelimelik öz/abstract ve en fazla 5 kelimelik anahtar kavramlar/keyword içermesi gerekir.

   

·         Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

 

· Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi yazarlarından makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmiyoruz.