• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


ANASAY

ISSN(p):2587-2001 | ISSN(e):2618-6187
Details
...
Not Indexed

ANASAY

E-ISSN 2618-6187
P-ISSN 2587-2001
Publisher Name İshak KÜÇÜKYILDIZ
Email anasaydergisi@hotmail.com
Language Turkish
Starting Year 2017
Discipline Social Sciences
Frequency Quaterly
Website https://dergipark.org.tr/anasay
Country Turkey
Accessing Method OpenAIRE
Articles Format PDF
License Type Normal
Description “ANASAY” Dergisi Kültür Turizm Bakanlığı "Gençdes" projesinin desteğiyle yayım hayatına başlamıştır. Herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, ulusal hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanan bir dergidir. Dergide kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme, derlemeler ve kitap tanıtımlarına yer verilecektir. “ANASAY” dergisi, Sosyal Bilimler alanında çalışma yapan tüm araştırmacılara açıktır. Birçok farklı alandan danışma ve hakem kurulu bulunan dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: