• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Türkiye Fotogrametri Dergisi

ISSN(p):2687-6590 | ISSN(e):2687-6590
Details
...
Not Indexed

Türkiye Fotogrametri Dergisi

E-ISSN 2687-6590
P-ISSN 2687-6590
Publisher Name Mersin University
Email myakar@mersin.edu.tr
Language Turkish
Starting Year 2019
Discipline Engineering Research
Frequency Semi Annually
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/tufod
Country Turkey
Accessing Method open
Articles Format PDF
License Type Normal
Description ürkiye Fotogrametri Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak Fotogrametri alanındaki yeniliklerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergi olup derginin yayın dili TÜRKÇE dir. Türkiye Fotogrametri Dergisi :Hava Fotogrametrisi, Yersel Fotogrametri, İnsansız hava araçları (IHA) uygulamaları, Mobil haritalama uygulamaları, Fotogrametrik sensor kalibrasyonu, 3D sensor teknolojisi, Fotogrametrik amaçlı Görüntü işleme (Görüntü eşleme, detay çıkarma, radyometrik yöntemler, sınıflandırma), 3D modelleme ve yeniden oluşturma, Nokta bulutu işleme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yöneltme işlemleri, Havai Nirengi, 3D amaçlı veri tabanı modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yayınlamaktadır.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: