• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi

ISSN(p):2687-6094 | ISSN(e):2687-6094
Details
...
Not Indexed

Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi

E-ISSN 2687-6094
P-ISSN 2687-6094
Publisher Name Ali Ulvi
Email aliulvi@mersin.edu.tr
Language Turkish
Starting Year 2019
Discipline Engineering Research
Frequency Semi Annually
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/tiha
Country Turkey
Accessing Method open
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak İnsansız Hava Araçları alanındaki yeniliklerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergi olup derginin yayın dili TÜRKÇE dir. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi : İnsansız Hava Araçları ile ilgili yapılan, İHA Fotogrametrisi ve İHA ile uzaktan algılama, İHA Lidar ve uygulamaları, İHA ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, İHA ile Endüstriyel ölçmeler, İHA ile deformasyon ölçmeleri, İHA ile madencilik ölçmeleri, İHA ile yapılan tüm multidisipliner çalışmalar ile ilgili makaleleri yayınlamaktadır. Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi ARALIK ve HAZİRAN aylarında yılda iki kez yayınlanır.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: