• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi

ISSN(p):2687-5187 | ISSN(e):2687-5187
Details
...
Not Indexed

Türkiye Arazi Yönetimi Dergisi

E-ISSN 2687-5187
P-ISSN 2687-5187
Publisher Name Fatma Bünyan Ünel
Email fatmabunel@gmail.com
Language Turkish
Starting Year 2019
Discipline Engineering Research
Frequency Semi Annually
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/tayod
Country Turkey
Accessing Method open
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Arazi Yönetimine ait kuramsal ve uygulamalı araştırma, tarama-inceleme, bildiri, vaka çalışması, kısa rapor ve editöre mektup niteliklerinden birine uygun eserler hakem değerlendirmesinden yayınlanabilir olduğuna dair karar verildikten sonra yayımlanır. Yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan eser, dergi editörlüğünce değerlendirme için hakemlere gönderilir. Arazi Yönetimi Dergisinde KÖR HAKEMLİK uygulaması mevcuttur. Yayımlanmasına, hakemlerin görüşü doğrultusunda Dergi Editör ve Yayın Kurulu karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın veya yayınlanmasın iade edilmez. Dergimizde yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu (bilimsel, mesleki, hukuki, etik v.b.) yazarlara aittir. Yayınlanan yazıların telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz. Araştırmacılar arasındaki bilimsel iletişimi oluşturmak amacıyla aşağıda nitelikleri açıklanan, başka bir yerde yayımlanmamış makaleler Türkçe olarak kabul edilmekte ancak özetinin ingilizce de basılması zorunluluğu vardır.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: