• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Turkiye Lidar Dergisi

ISSN(p):2717-6797 | ISSN(e):2717-6797
Details
...
Not Indexed

Turkiye Lidar Dergisi

E-ISSN 2717-6797
P-ISSN 2717-6797
Publisher Name mersin University
Email aliulvi@mersin.edu.tr
Language Turkish
Starting Year 2019
Discipline Engineering Research
Frequency Semi Annually
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/melid
Country Turkey
Accessing Method open
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Turkiye LİDAR Dergisi bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak LİDAR alanındaki yeniliklerle ilgili yapılan çalışmaları yayınlayan bir dergi olup derginin yayın dili TÜRKÇE dir. Türkiye LİDAR Dergisi : Lidar , Yersel lazer tarama, Mobil lazer tarama, İHA lazer tarama ve Lazer taramanın tüm mühendislik uygulamaları, 3B modelleme ve yeniden oluşturma, Nokta bulutu işleme, Sanal Gerçeklik, Fotogrametrik Ürün elde etmede Arazi/obje modellemesi, Fotogrametrik Yöneltme işlemleri, Havai Nirengi, 3B amaçlı veri tabanı modellemesi, Sensörlerin geometrik modelleri, ile ilgili makaleleri yayınlamaktadır.Türkiye LİDAR Dergisi ARALIK ve HAZİRAN aylarında yılda iki kez yayınlanır. Dergimizde Tüm Yazarlar için ORCID ID numarası zorunludur. ORCID iD numaranızı https://orcid.org/register adresinden alabilirsiniz Türkiye LİDAR Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. tarafından lisanslanmıştır. Dergimiz, Google Scholar tarafında

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: