• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi

ISSN(p):2687-4393 | ISSN(e):2687-4393
Details
...
Not Indexed

Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi

E-ISSN 2687-4393
P-ISSN 2687-4393
Publisher Name Huseyin Selvi
Email journalofeducationinhealth@gmail.com
Language Turkish english
Starting Year 2018
Discipline Health Sciences
Frequency Yearly
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/jedihes
Country Turkey
Accessing Method open
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Sağlık Bilimlerinde eğitim dergisi (SBED), sağlık eğitiminin niteliğini arttırmaya yönelik akademik yayınlara öncelik veren ve bu doğrultuda sağlık ve eğitim bilimleri alanında yayın yapan hakemli, akademik bir dergidir. SBED, sağlık eğitiminin niteliğini arttırabilecek ve bu bağlamda eğitim ve sağlık bilimleri açsından güncelliğini muhafaza eden bütün konularda, kuramsal çerçevesi oturmuş, incelenen konu ile ilgili alanyazın eleştirel şekilde ilişkilendirilmiş, yöntemi ve analizleri iyi yapılandırılmış ve sağlık bilimlerinde eğitim açısından önem taşıyan çalışmalar yayımlar. SBED, yılda 1 kez yayınlanmakta olup, ulusal ve uluslar arası alandan Türkçe ve İngilizce yayın kabul etmektedir. Araştırmacıların başvuruda bulunacakları yayınlarında ORCİD ID numaralarını belirtmeleri gerekmektedir. ORCİD ID numaranızı https://orcid.org/register adresinden edinebilirsiniz.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: