• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS)

ISSN(p): | ISSN(e):2667-5463
Details
...
Not Indexed

Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS)

E-ISSN 2667-5463
P-ISSN
Publisher Name Hasan Şahan
Email akdenizsbd@gmail.com
Language Turkish-English
Starting Year 2018
Discipline Miscellaneous
Frequency Semi Annually
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbid
Country Turkey
Accessing Method Dergipark
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS) - Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (ASBİD) 2018 yılında yayın hayatına başlayan, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir. Dergide yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi yayın politikası kapsamında, çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesini ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir. TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: