• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Mecmua

ISSN(p): | ISSN(e):2587-1811
Details
...
Not Indexed

Mecmua

E-ISSN 2587-1811
P-ISSN
Publisher Name İbrahim Halil Tuğluk
Email akademikmecmua@gmail.com
Language Turkish, English
Starting Year 2015
Discipline Social Sciences
Frequency Semi Annually
Website http://dergipark.org.tr/tr/pub/mecmua
Country Turkey
Accessing Method Free
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Mecmua; antropoloji, arkeoloji, coğrafya, çocuk gelişimi, dil bilimi, din, eğitim bilimleri, ekonomi, felsefe, filoloji, gazetecilik ve medya çalışmaları, görsel iletişim tasarımı, halkla ilişkiler, hukuk, iktisat, iletişim bilimleri, işletme, pazarlama, psikoloji, reklamcılık, sanat tarihi, sinema, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, turizm, uluslararası ilişkiler alanlarında bilimsel makaleler, çeviriler, tanıtma/eleştiri ve anma yazıları ile yazı dizileri yayımlayan, uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi, okurlarıyla Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı ve elektronik olarak buluşmaktadır.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: