• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


kisbu ilahiyat dergisi

Journal Papers (1) Details Call for Paper Manuscript submission Publication Ethics Contact Authors' Guide Line
E-ISSN 2667-4602
P-ISSN
Publisher Name Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
Email ilahiyatdergisi@kisbu.edu.tr
Language Türkçe, ingilizce, Arapça
Starting Year 2019
Discipline İlahiyat ve Sosyal Bilimler
Frequency Semi Annually
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/kisbu
Country Turkey
Accessing Method Açık Erişim
Articles Format PDF
License Type Normal
Impact Factor

Not Indexed

Description kisbu ilahiyat dergisi, yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. kisbu ilahiyat dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; ilahiyat (dinî araştırmalar ve İslâm araştırmaları) ve sosyal bilimler alanlarında özgün makalelerle birlikte derleme makale, yayım değerlendirmesi ve bilimsel toplantı tanıtımları yayımlanmaktadır.