• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

ISSN(p):1309-9302 | ISSN(e):
Details
...
Not Indexed

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

E-ISSN
P-ISSN 1309-9302
Publisher Name Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Email odudergi@gmail.com
Language Türkçe, İngilizce
Starting Year 2010
Discipline Miscellaneous
Frequency Quaterly
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad
Country Turkey
Accessing Method web
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamış, 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaya devam etmektedir. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve akademik bir dergidir.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: