• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


AMİSOS

ISSN(p):2587-2222 | ISSN(e):2587-2230
Details
...
Not Indexed

AMİSOS

E-ISSN 2587-2230
P-ISSN 2587-2222
Publisher Name Davut YİĞİTPAŞA
Email amisos.dergi@gmail.com
Language Türkçe, İngilizce
Starting Year 2016
Discipline Miscellaneous
Frequency Semi Annually
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/amisos
Country Turkey
Accessing Method web
Articles Format PDF
License Type Normal
Description MİSOS Dergisi Sosyal Bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergi konu olarak, Paleoantropoloji, Fizikiantropoloji, Prehistorya, Protohistorya, Önasya Arkeolojisi, Litik, Çakmaktaşı, Obsidyen, Kullanım-Aşınma Analizi, Deneysel Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Anadolu ve Yakındoğu Arkeolojisi, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Çocukluk ve Çocuk Arkeolojisi, Antropolojik Arkeoloji, Yerleşim Arkeolojisi, Sualtı Arkeolojisi, Arkeometalurji, Arkeozooloji, Arkeobotanik, Bizans Sanatı, Osmanlı Sanatı, Avrupa Sanatı, Nümizmatik, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Konservasyon, Müzecilik gibi sosyal bilimler alanlarındaki ana konular ile bunlarla ilgili, ilişkili veya yardımcı konuları ve bunlarla ilişkili yorum, yaklaşım ve kuramlara yer veren hakemli bir dergidir. AMİSOS Dergisi; 2016 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsüne uygun; Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın Kurulu kararıyla Özel Sayı olarak da yayımlanabilmektedir.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: