• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Uluslararası Akademik Birikim Dergisi

ISSN(p):0000-0000 | ISSN(e):2757-6469
Details
...
Not Indexed

Uluslararası Akademik Birikim Dergisi

E-ISSN 2757-6469
P-ISSN 0000-0000
Publisher Name Ulmilya Yay. Mat. San. Tic. Ltd. Şti
Email akademikbirikimdergisi@gmail.com
Language Türkçe, İngilizce
Starting Year 2018
Discipline Multidisciplinary
Frequency Yearly
Website http://akademikbirikimdergisi.com/index.php/uabd/index
Country Turkey
Accessing Method Açık Erişim
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Uluslararası Akademik Birikim Dergisi, başta kamu yönetimi ve işletme yönetimi olmak üzere "yönetim" ile ilgili teorik ve uygulamalı bilimsel/özgün makaleleri kabul etmektedir. Uluslararası Akademik Birikim Dergisi, yönetim ile ilgili hazırlanan ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik çalışmaları yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergi ile multidisipliner bir çalışma alanı tesis edilerek literatüre ve uygulamaya katkı sağlanılması hedeflenmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Uluslararası Akademik Birikim Dergisi, yılda bir sayı (Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Yazarlardan çalışmalarının yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ayrıca yazarlara ve hakemlere de bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: