• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

ISSN(p):2147-0928 | ISSN(e):2147-0928
Details
...
Not Indexed

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

E-ISSN 2147-0928
P-ISSN 2147-0928
Publisher Name Türk Eğitim-Sen
Email editoregitimvetoplum@gmail.com
Language Turkish
Starting Year 2012
Discipline Social Sciences
Frequency Quaterly
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum
Country Turkey
Accessing Method open acces
Articles Format PDF
License Type Normal
Description 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Uluslararası Hakemli Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER alanlarına dâhil olan bilim dallarından makale kabul etmektedir. Basılı olarak yayınlanan dergi küresel ağ adresinde de hem tam metin hem de münferit makaleleri yayınlamaktadır. Bununla birlikte derginin amaçları aşağıda ifade edilmektedir; Basılı olarak yayınlanan dergi ilgililere ve kütüphanelere ulaştırılırken, bunun yanında dergipark küresel ağ altyapısı üzerinden açık erişimli dergi sistemi aracılığıyla daha çok veri tabanında taranmak akademisyenlerin daha rahat ulaşacakları bilimsel malzemeyi sunmak. Eğitim bilimleri ve sosyal bilimlerin birbiri ile ilgili olduğu düşüncesinden hareketle bu alanlarda yapılan çalışmaları hiçbir karşılık talep etmeden bilimsel ölçüt ve değerlendirme kriterlerine tabi tutarak bilim dünyasının hizmetine sunmak. Eğitim ve sosyal bilimler alanına giren disiplinler ile söz konusu disiplinler dahilinde disiplinler arası çalışmaları çalışma alanı olarak seçen araştırmacıların çalışmaları neticesinde ortaya çıkan özgün makaleleri kapsamaktadır. Dergimiz bunun yanında söz konusu alanlarda yayınlanan eserlerin ve faaliyetlerin tanıtılmasına da imkan tanımaktadır.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: