• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


ULUSAM Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi

ISSN(p):2757-5012 | ISSN(e):
Journal Papers (6) Details
...
Not Indexed

ULUSAM Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi

E-ISSN
P-ISSN 2757-5012
Publisher Name Ulusal Strateji Araştırmaları Derneği
Email ulusamdernegi@gmail.com
Language Turkish
Starting Year 2021
Discipline Multidisciplinary
Frequency Semi Annually
Website https://www.ulusam.com/
Country Turkey
Accessing Method Open Access
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi, Ulusal Strateji Araştırmalar Merkezi (ULUSAM) Derneği'nin uluslararası ilişkiler başta olmak üzere eğitim, ekoloji, ekonomi, enerji, insan hakları, siyaset bilimi, sosyal politika, sosyoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği ve uluslararası hukuk gibi sosyal bilimlerin çeşitli dallarını disiplinler arası bir yaklaşımla incelenen akademik niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına kazandırmayı amaçladığı basılı ve hakemli akademik dergidir. Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi, Dünya ve Türkiye'de gerçekleşen askeri, ekonomik, kültürel, teknolojik ve toplumsal süreçlerin Türkiye'ye etkileri izleme ve analiz etmeye yönelik makaleler, raporlar ve röportajlar yayımlayarak Türkçe literatürün zenginleşmesini sağlama, Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda stratejik hedefler oluşturma ve disiplinler arası çalışmayı teşvik etmek üzerine kuruludur. Bu sebeple Türkiye Politik Çalışmalar Dergisi açık erişim politikasını benimsemektedir.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: