• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ISSN(p):1305-7820 | ISSN(e):2587-165X
Details
...
Not Indexed

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

E-ISSN 2587-165X
P-ISSN 1305-7820
Publisher Name İstanbul Ticaret Üniversitesi
Email fendergi@ticaret.edu.tr
Language Turkish,English
Starting Year 2002
Discipline Science
Frequency Semi Annually
Website https://dergipark.org.tr/tr/pub/ticaretfbd
Country Turkey
Accessing Method Open Acces
Articles Format PDF
License Type Normal
Description İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında araştırma makalesi, derleme makale ve bildiri niteliğindeki yazıların yayımlandığı, Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) dönemlerinde en az iki (2) sayı çıkaran hakemli bilimsel bir dergidir.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: