• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


The Journal Of Civilization And Society

ISSN(p):2587-0092 | ISSN(e):2602-2419
Details
...
Not Indexed

The Journal Of Civilization And Society

E-ISSN 2602-2419
P-ISSN 2587-0092
Publisher Name Necmettin Erbakan University
Email fkaleci@gmail.com
Language English, Turkish
Starting Year 2017
Discipline social sciences
Frequency Semi Annually
Website http://dergipark.gov.tr/metder
Country Turkey
Accessing Method online
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF) olarak yılda iki sayı (biannual) yayımlanmak üzere Medeniyet ve Toplum dergimizi bilimsel yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz, uluslararası ve hakemli (peer reviewed) olup sosyal ve beşeri bilimlerde multidisipliner ve interdisipliner bir yaklaşımla Dil Bilimi, Edebiyat, Ekoloji, Felsefe, Coğrafya, Güvenlik, Halkla İlişkiler, İktisat, İletişim, İşletme, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Reklamcılık, Siyaset, Sosyoloji ve Tarih (alfabetik sırayla) gibi kadim ve modern disiplinler ile gittikçe önem kazanan Barış Çalışmaları, Çatışma Yönetimi, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Yönetişim alanlarında kuramsal, vaka analizleri ve saha çalışmalarından oluşan makaleler ve kitap değerlendirmeleri yayınlamayı hedeflemektedir. Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türkçe ağırlıklı bir yayın politikası tercih etmekle birlikte başta İngilizce olmak üzere Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Rusça yayınlar da dünyanın dört bir yanından oluşturulan hakem heyetimizce değerlendirilecektir.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: