• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi

ISSN(p): | ISSN(e):2636-7483
Details
...
Not Indexed

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi

E-ISSN 2636-7483
P-ISSN
Publisher Name Zeynep Cansu Ayturan
Email ucbad@ucbad.com
Language english, turkish
Starting Year 2018
Discipline environmental research
Frequency Quaterly
Website https://ucbad.com/
Country Turkey
Accessing Method open
Articles Format PDF
License Type Normal
Description UCBAD (Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi), su kirliliği, atık su kirliliği, hava kirliliği, katı atık yönetimi, biyoteknoloji, toprak kirliliği, yüzey ve yer altı suları, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, mikrobiyoloji, sürdürülebilirlik, atık geri kazanım ve dönüşüm, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi birçok alanda çevre araştırmacıları için önde gelen bir dergidir.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: