• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Critical Communication Studies Journal

ISSN(p): | ISSN(e):2667-6850
Details Contact
...
Not Indexed

Critical Communication Studies Journal

E-ISSN 2667-6850
P-ISSN
Publisher Name Nuri Paşa Özer
Email kritikiletisim@gmail.com
Language English, Turkish
Starting Year 2018
Discipline Social Sciences
Frequency Semi Annually
Website http://dergipark.gov.tr/kritik
Country Turkey
Accessing Method Open Access
Articles Format PDF
License Type Normal
Description Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal, hakemli, elektronik bir dergidir. Derginin yayın politikasının esası, iletişim alanındaki eleştirel çalışmalara yer vererek, iletişim alanındaki farklı yaklaşımları ön plana çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda iletişim bilimleri alanına katkı sağlayacak her türlü eleştirel çalışma, dergimiz tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kritik İletişim Çalışmaları Dergisi'nde Türkçe veya İngilizce hazırlanan araştırma veya değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri ve çeviriler yer almaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar çifte-kör hakemlik sürecinden geçirilmektedir.

Submit Paper to Above Journal

Full name:
Email:
Enter Image Text:   
Paper Title
Abstract: