• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN(p): | ISSN(e):2667-4424
Journal Papers (3) Details Contact Authors GuideLines Manuscript Submission Call for Paper Publication Ethics and Publishing Principles
...
Not Indexed

1 December 2018, Volume 1 - Isue 1 ,  Issue Files  Aralık 2018, Cilt 1 Sayı 1  Articles  Romanla KimlikleÅŸen Bir Yüz: Halide Edib Adıvar ve Edebi Yaratımları / Pages : 1-8 PDF Assoc.Prof.Dr. Veysel Åžahin  Osmanlı-Avusturya Sefaretnamelerinin Osmanlı Diplomasisi ve ModernleÅŸme Süreci Üzerine Etkileri / Pages : 9-32 PDF Post Graduate Zeynep Karaca  Lynne Tirrell’in Anapher Teorisi’nin Metin Tahliline Ä°liÅŸkin Pratik Faydaları: Yakup Kadri KaraosmanoÄŸlu’nun Hikâyeleri ÖrneÄŸi / Pages : 33-49 PDF Mehmet Akif Duman  Seyyid EÅŸrefuddîn Huseyin Gîlânî ve Åžiirleri Üzerine / Pages : 50-67 PDF Soner Ä°ÅŸimtekin  Frankfurt Okulu ve Aydınlanma EleÅŸtirisi / Pages : 68-76 PDF Dilan Ergun  Roman TekniÄŸi Bakımından Fahri Erdinç’in ‘Acı Lokma’ Romanı / Pages : 77-91 PDF Fatih Erzen  Book Reviews  Dr. Erol Yüksel, Millî Mücadele’den 27 Mayıs’a Bir Siyasetçi: Refik Koraltan- Kitap Ä°ncelemesi / Pages : 92-94 PDF Alaattin Uca  Scientific News  Uluslararası GeçmiÅŸten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu 02-04 AÄŸustos 2018 / Pages : 95-96 PDF Hüseyin MuÅŸmal
   Issue Files  Aralık 2018, Cilt 1 Sayı 1  Articles  Romanla KimlikleÅŸen Bir Yüz: Halide Edib Adıvar ve Edebi Yaratımları / Pages : 1-8 PDF Assoc.Prof.Dr. Veysel Åžahin  Osmanlı-Avusturya Sefaretnamelerinin Osmanlı Diplomasisi ve ModernleÅŸme Süreci Üzerine Etkileri / Pages : 9-32 PDF Post Graduate Zeynep Karaca  Lynne Tirrell’in Anapher Teorisi’nin Metin Tahliline Ä°liÅŸkin Pratik Faydaları: Yakup Kadri KaraosmanoÄŸlu’nun Hikâyeleri ÖrneÄŸi / Pages : 33-49 PDF Mehmet Akif Duman  Seyyid EÅŸrefuddîn Huseyin Gîlânî ve Åžiirleri Üzerine / Pages : 50-67 PDF Soner Ä°ÅŸimtekin  Frankfurt Okulu ve Aydınlanma EleÅŸtirisi / Pages : 68-76 PDF Dilan Ergun  Roman TekniÄŸi Bakımından Fahri Erdinç’in ‘Acı Lokma’ Romanı / Pages : 77-91 PDF Fatih Erzen  Book Reviews  Dr. Erol Yüksel, Millî Mücadele’den 27 Mayıs’a Bir Siyasetçi: Refik Koraltan- Kitap Ä°ncelemesi / Pages : 92-94 PDF Alaattin Uca  Scientific News  Uluslararası GeçmiÅŸten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu 02-04 AÄŸustos 2018 / Pages : 95-96 PDF Hüseyin MuÅŸmal
2 June 2019, Volume: 2 - Issue: 1 ,  Issue Files  Haziran 2019 Cilt 2 Sayı 1  Articles  Sidamaria Antik Kenti Üzerine Gözlemler / Pages : 1-14 PDF Dr. Lecturer Ercan AÅŸkın, Assoc.Prof.Dr. Mehmet Kurt  Sinabıç’tan (Dalisandos?) Ä°thal Seramikler: DoÄŸu Sigillata A, Kıbrıs Sigillatası, KurÅŸun Sırlı Seramik / Pages : 15-31 PDF Hatice Körsulu  Parion Roma Hamamı 2014 Kazı Çalışmalarından Bir Grup Geç Roma SeramiÄŸi / Pages : 32-58 PDF Gözde Ergül  Galatia Valisi Marcus Lollius / Pages : 59-64 PDF Esra BULUT  Ä°kinci Dünya Savaşı'nda Stratejik Mançurya Operasyonu ve Türk Basını / Pages : 65-83 PDF Emre ARAS, ÇaÄŸatay BENHÜR  Milli Kültür ve Tarihimize Hayat Veren Yazar “Sevinç Çokum”un, “Evlerinin Önü” ve “Rozalya Ana” Adlı Hikâye Kitapları Üzerine Bir Yapı Ä°ncelemesi / Pages : 84-102 PDF GÜLÅžAH KUNDAK, MEHMET FETÄ°H YANARDAÄž  Alman Seyyah Engelbert Kaempfer’in Gözünden Åžah Süleyman ve Sarayı / Pages : 103-113 PDF Melda Keser  Translations  Fars Edebiyatında Hamriyye / Pages : 114-118 PDF Çetin Kaska  Book Reviews  Murat ÖZER, (2018) Osmanlı’da Seyahat Kültürü: Kervansaraylar / Pages : 119-122 PDF Adem GÜRSOY  Elif YILMAZ ve Sena GÜME, (2018) Toplum ve Kültür / Pages : 123-126 PDF Mehmet Åžirin ÖZER  Rıza YILDIRIM, (2018) Geleneksel Alevilik (Ä°nanç, Ä°badet, Kurumlar, Toplumsal Yapı, Kolektif Bellek) / Pages : 127-131 PDF Müberra Ä°rim
 Issue Files  Haziran 2019 Cilt 2 Sayı 1  Articles  Sidamaria Antik Kenti Üzerine Gözlemler / Pages : 1-14 PDF Dr. Lecturer Ercan AÅŸkın, Assoc.Prof.Dr. Mehmet Kurt  Sinabıç’tan (Dalisandos?) Ä°thal Seramikler: DoÄŸu Sigillata A, Kıbrıs Sigillatası, KurÅŸun Sırlı Seramik / Pages : 15-31 PDF Hatice Körsulu  Parion Roma Hamamı 2014 Kazı Çalışmalarından Bir Grup Geç Roma SeramiÄŸi / Pages : 32-58 PDF Gözde Ergül  Galatia Valisi Marcus Lollius / Pages : 59-64 PDF Esra BULUT  Ä°kinci Dünya Savaşı'nda Stratejik Mançurya Operasyonu ve Türk Basını / Pages : 65-83 PDF Emre ARAS, ÇaÄŸatay BENHÜR  Milli Kültür ve Tarihimize Hayat Veren Yazar “Sevinç Çokum”un, “Evlerinin Önü” ve “Rozalya Ana” Adlı Hikâye Kitapları Üzerine Bir Yapı Ä°ncelemesi / Pages : 84-102 PDF GÜLÅžAH KUNDAK, MEHMET FETÄ°H YANARDAÄž  Alman Seyyah Engelbert Kaempfer’in Gözünden Åžah Süleyman ve Sarayı / Pages : 103-113 PDF Melda Keser  Translations  Fars Edebiyatında Hamriyye / Pages : 114-118 PDF Çetin Kaska  Book Reviews  Murat ÖZER, (2018) Osmanlı’da Seyahat Kültürü: Kervansaraylar / Pages : 119-122 PDF Adem GÜRSOY  Elif YILMAZ ve Sena GÜME, (2018) Toplum ve Kültür / Pages : 123-126 PDF Mehmet Åžirin ÖZER  Rıza YILDIRIM, (2018) Geleneksel Alevilik (Ä°nanç, Ä°badet, Kurumlar, Toplumsal Yapı, Kolektif Bellek) / Pages : 127-131 PDF Müberra Ä°rim
3 December 2019, Volume: 2 - Issue: 2 ,  Issue Files  Aralık 2019 Cilt 2 Sayı 2  Articles  Göç Olgusuna Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri Üzerinden Bir Bakış / Pages : 132-142 PDF Semih Zeka  Karaman’ın Akcaalan/Philadelphia Köyü ve Tarihi / Pages : 143-161 PDF Özcan OÄŸur, Hüseyin Aslan  Ahlaki Oto-Kontrol BaÄŸlamında EÄŸlence Meclisleri (Meclis-i Fısk) ve Çalınan Müzik Aletlerinin (Alet-i Fısk) Osmanlı Mahkeme Kayıtlarına Bazı Yansımaları / Pages : 162-179 PDF Emre KOÇ, Hüseyin Yılmaz  Smyrna Antik Kenti Erken Roma Dönemi Bouleuterionu Mimarisi Üzerine Bir DeÄŸerlendirme / Pages : 180-203 PDF Hakan Göncü  Türkiye, Almanya ve Finlandiya ÖÄŸretmen YetiÅŸtirme Sistemlerinin Ä°ncelenmesi / Pages : 204-218 PDF Cemile Dogan, Kevser Çınar  Bir Elyazmasının Minyatürlerini Okumak / Pages : 219-229 PDF Mürüvet Harman  Ermenek Havzası’nda (DaÄŸlık Kilikia) Antik Dönemde Tarımsal Üretim / Pages : 230-247 PDF Ercan AÅŸkın, Mehmet Kurt  Tanzimat Sonrası Toplumsal DeÄŸiÅŸim: BatılılaÅŸma ÖrneÄŸi / Pages : 248-265 PDF Ziyaeddin KIRBOÄžA  R. K. Narayan’ın The English Teacher Adlı Romanına Postkolonyal Kuram Çerçevesinden Altmetinsel Bir Okuma / Pages : 266-275 PDF Mehmet Recep TaÅŸ  Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Sosyal Meselelere Yöneltilen Dikkat / Pages : 276-289 PDF MURAT TURNA  Book Reviews  ÇaÄŸatay BENHÜR, (2018) SoÄŸuk SavaÅŸta Sıcak Temas: Cevdet Sunay’ın Sovyetler BirliÄŸi Ziyareti (12-21 Kasım 1969) / Pages : 290-291 PDF Canan Sarıyar  Cemile TEKÄ°N, (2018) Hırvatistan Devleti’nin KuruluÅŸu ve Türkiye ile Münasebetler / Pages : 292-294 PDF Mevlüt Samet Yıldız  Scientific News  Karaman Sempozyumu (Sosyal ve BeÅŸeri Bilimler) 20 – 22 Haziran 2019 / Pages : 295-296 PDF Hüseyin MuÅŸmal  Writing Assessment  Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın Ä°stanbul’da Ä°ki ÇeÅŸmeye Su Getirtmesi / Pages : 297-298 PDF Alaattin Uca
 Issue Files  Aralık 2019 Cilt 2 Sayı 2  Articles  Göç Olgusuna Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri Üzerinden Bir Bakış / Pages : 132-142 PDF Semih Zeka  Karaman’ın Akcaalan/Philadelphia Köyü ve Tarihi / Pages : 143-161 PDF Özcan OÄŸur, Hüseyin Aslan  Ahlaki Oto-Kontrol BaÄŸlamında EÄŸlence Meclisleri (Meclis-i Fısk) ve Çalınan Müzik Aletlerinin (Alet-i Fısk) Osmanlı Mahkeme Kayıtlarına Bazı Yansımaları / Pages : 162-179 PDF Emre KOÇ, Hüseyin Yılmaz  Smyrna Antik Kenti Erken Roma Dönemi Bouleuterionu Mimarisi Üzerine Bir DeÄŸerlendirme / Pages : 180-203 PDF Hakan Göncü  Türkiye, Almanya ve Finlandiya ÖÄŸretmen YetiÅŸtirme Sistemlerinin Ä°ncelenmesi / Pages : 204-218 PDF Cemile Dogan, Kevser Çınar  Bir Elyazmasının Minyatürlerini Okumak / Pages : 219-229 PDF Mürüvet Harman  Ermenek Havzası’nda (DaÄŸlık Kilikia) Antik Dönemde Tarımsal Üretim / Pages : 230-247 PDF Ercan AÅŸkın, Mehmet Kurt  Tanzimat Sonrası Toplumsal DeÄŸiÅŸim: BatılılaÅŸma ÖrneÄŸi / Pages : 248-265 PDF Ziyaeddin KIRBOÄžA  R. K. Narayan’ın The English Teacher Adlı Romanına Postkolonyal Kuram Çerçevesinden Altmetinsel Bir Okuma / Pages : 266-275 PDF Mehmet Recep TaÅŸ  Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Sosyal Meselelere Yöneltilen Dikkat / Pages : 276-289 PDF MURAT TURNA  Book Reviews  ÇaÄŸatay BENHÜR, (2018) SoÄŸuk SavaÅŸta Sıcak Temas: Cevdet Sunay’ın Sovyetler BirliÄŸi Ziyareti (12-21 Kasım 1969) / Pages : 290-291 PDF Canan Sarıyar  Cemile TEKÄ°N, (2018) Hırvatistan Devleti’nin KuruluÅŸu ve Türkiye ile Münasebetler / Pages : 292-294 PDF Mevlüt Samet Yıldız  Scientific News  Karaman Sempozyumu (Sosyal ve BeÅŸeri Bilimler) 20 – 22 Haziran 2019 / Pages : 295-296 PDF Hüseyin MuÅŸmal  Writing Assessment  Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın Ä°stanbul’da Ä°ki ÇeÅŸmeye Su Getirtmesi / Pages : 297-298 PDF Alaattin Uca