1 TÜRK KÜLTÜRÜNDE DAÄž VE DÜZGÜN BABA DAÄžI , Onur KÖSE
Ä°slamiyet öncesi Türk kültürünün önemli bir motifi olan daÄŸ kültü, Türk inanç dairesinin ve kültürel kodlarının ana merkezindeki unsurlardan birisidir. Evren tasavvurundan, efsanelere, dini ritüellere ve mitolojiye kadar Türk kültürünün içinde heybetiyle her zaman bir daÄŸ vardır. DeÄŸiÅŸen zaman ve coÄŸrafyaya raÄŸmen yansımalarını hala sürdüren bu kadim kült, binlerce yıldır yaşıyor. Çalışmamızda Türkler için daÄŸ ne anlam ifade etmiÅŸtir, kültürün içindeki konumu ve taşıdığı anlamlar nelerdir, bu konular üzerine eÄŸilmekle beraber, Orta Asya’dan ve Eski Türklerden o kadar da uzak olmayan yakın bir örnek üzerinde duracağız; Tunceli (Dersim) bölgesinde bulunan, Alevi BektaÅŸi Ä°nancı için önemli bir kutsal mekân olan Düzgün Baba dağının, efsanesinin ve evliyası Düzgün Baba (Åžah Haydar/Ak Haydar) üzerinde duracağız.  Düzgün Baba’nın mekanının Ä°slamiyet öncesi inançlardan taşıdığı daÄŸ kültüne ve diÄŸer kadim izlerin üzerine eÄŸilmeye çalışacağız.