• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi/ Journal of General Turkish History Research

Journal Papers (1) Details Call for Paper Manuscript submission Publication Ethics Contact Authors' Guide Line
1 TÜRK KÜLTÜRÜNDE DAĞ VE DÜZGÜN BABA DAĞI , Onur KÖSE
İslamiyet öncesi Türk kültürünün önemli bir motifi olan dağ kültü, Türk inanç dairesinin ve kültürel kodlarının ana merkezindeki unsurlardan birisidir. Evren tasavvurundan, efsanelere, dini ritüellere ve mitolojiye kadar Türk kültürünün içinde heybetiyle her zaman bir dağ vardır. Değişen zaman ve coğrafyaya rağmen yansımalarını hala sürdüren bu kadim kült, binlerce yıldır yaşıyor. Çalışmamızda Türkler için dağ ne anlam ifade etmiştir, kültürün içindeki konumu ve taşıdığı anlamlar nelerdir, bu konular üzerine eğilmekle beraber, Orta Asya’dan ve Eski Türklerden o kadar da uzak olmayan yakın bir örnek üzerinde duracağız; Tunceli (Dersim) bölgesinde bulunan, Alevi Bektaşi İnancı için önemli bir kutsal mekân olan Düzgün Baba dağının, efsanesinin ve evliyası Düzgün Baba (Şah Haydar/Ak Haydar) üzerinde duracağız.  Düzgün Baba’nın mekanının İslamiyet öncesi inançlardan taşıdığı dağ kültüne ve diğer kadim izlerin üzerine eğilmeye çalışacağız.