• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


International Journal of Politics and Security

Journal Papers (12) Details Call for Paper Manuscript submission Publication Ethics Contact Authors' Guide Line
1 IŞİD’in Hibrit Savaş Stratejileri: Hibrit Savaş Konsepti Perspektifinden Analizi ,
2 Aegean Disputes Between Turkey and Greece: Turkish and Greek Claims and Motivations in The Framework Of Legal and Political Perspectives ,
3 Küresel İlişkiler Bağlamında Çin’in Afrika’daki Ekonomi Politiği: Nijerya, Angola, Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Örnekleri ,
4 Violence and Human Development: A Perspectıve From Amartya Sen , Gerry Flores ARAMBALA
Political violence is a broad term that is often identified with acts of violence perpetuated by individuals or the state with the lone purpose of achieving political goals. Political violence may come in two modes, either as political terrorism or counter terrorism. The former is determined as the aggressive manipulation of an individual’s judgments by threats and intimidations to achieve political change. The latter presupposes the preventive measures the government is doing in fighting against all forms of terrorism, which inevitably lead to war. This paper is intended to examine how both of these forms of political violence affect the development of an individual, following Amartya Sen’s capability approach. This paper will argue, in the end, that the best way of solving arm conflicts is democratic dialogue. This paper, following Sen, adheres to the idea that any attempt of solving violence by resorting to war is futile. War in all its form is destructive to the claim of individual development. The government that readily engages into war without having to consider first any democratic dialogues in solving arm conflicts is not fulfilling its task of protecting and prioritizing the development of the people. In war there is no individual development.
5 Globalization, Nation State and Radical Right In Western Europe: A Relational Analysis , Ahmet KARADAĞ, M. Nazım UYGUR
6 Between Representation and the ‘Real’: the Remaking of Terrorism in Modernity   , Tianyang LIU
Terrorism Studies have long been dominated by the language of security studies. This domination obscures our understanding of terrorism as a social process constructed through discourse and inter-subjective practices. This research will examine the processes of representing and remaking terrorism in self-consciousness, systemic rationalities of sovereign state and modernity itself, by which to illuminate the distortion, alienation and mistranslation between the interpretation of terrorism and the ‘reality’ of terrorism. To this end, it will critically engage with existing literature about academic understanding of terrorism and re-categorize it into three dominant modes—mythic mode, objectification mode and re-subjectification mode. Then it will demonstrate and examine the gap between different modes of representation of terrorism and the acts of terrorism by investigating the ways in which the phenomenon of terrorism is reconstructed through modern subjectivity and mistranslated in political systemic representation of terrorism. This research will conclude by illuminating the basic trend behind the perception of terrorism; that is, the subjectivity presented in the individual understanding of terrorist threat is increasingly eroded, subordinated and dominated by the social systemic interpretation of terrorism in modernity.  
7 Algeria’s Turbulent Path to Democracy: Missed Chances and The Fall of Abdelaziz Bouteflika   , Israel Nyaburi Nyadera Billy Agwanda    
The disastrous consequences some Middle East and North African countries experienced as a result of the Arab Spring diluted any hopes that another wave of people driven demands for democracy would be on the horizon in the region. Therefore, when protestors poured on the streets of major cities in Algeria demanding an end to the reign of president Bouteflika, who was contesting the presidency for a fifth term, many remained sceptical that this would result to a now familiar case of bloodshed and destruction as being witnessed in Yemen, Syria and Libya. This article seeks to examine Algeria’s turbulent journey in search of democracy, the missed opportunities and the bloodless fall of Bouteflika. It argues that the involvement of the military in Algeria’s politics has been the biggest obstacle to democracy, and the recent events that led to the fall of the military supported regime of Bouteflika could mark the beginning of a hopeful path to political reforms.  
8 The Return of the Political: Chantal Mouffe and Ozamiz City Politics , Gerry F. Arambala
For nearly two decades, Ozamiz city was ruled by a political dynasty whose predatory politics has brought about the radical deficit of democracy in the state. Politics in the city is characterized with political harassments and violence. For three decades the ruling family succeeded in reformulating the democratic values of popular sovereignty and political antagonism in the city’s democratic institutions, that they were able to rule the city without any threats of popular uprising and protestations. With their political machinery they were able to hostage the people of Ozamiz; often denying most of the citizens’ freedom to insist on their fundamental democratic rights and entitlements. However, with the advent of the radical leadership exemplified by Chief Inspector Jovi Espenido, the fate of democracy in the city is changed from an authoritarian predatory system to a more open and democratic system. From a predatory state ruled by warlords and power predators to a liberal democratic state which embraces the fundamental democratic principles of liberty and equality.  This paper intends to examine the state of politics of Ozamiz city following Chantal Mouffe’s radical democratic paradigm. It aims to elucidate how Mouffe’s antagonistic democracy fits to the state of politics in Ozamiz after the progressive leadership of Jovi Espinido was realized.  
9 Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’nin Siber Güvenlik Stratejileri , Salim KURNAZ S. Mustafa ÖNEN
Her ülke, kendi bilişim sistemlerini siber saldırılardan korumak ve sahip olduğu bilgi ve verileri güvenliğini sağlamak için etkin ve sürdürülebilir bir siber güvenlik stratejisi geliştirmek ve uygulamak zorundadır. Günümüzde siber güvenlik olgusu, artık her ülkenin ulusal güvenliğinin birer parçası halini almıştır. Yaşadığı siber saldırılar sonrası AB; siber güvenliğe yönelik stratejilerini ve yasal düzenlemelerini 2000’li yıllar itibari ile oluşturmuştur. Ayrıca AB, siber güvenlik stratejilerini uygulamak üzere gerekli kurumlarını da hayata geçirmiştir. Buna karşılık Türkiye’deki siber güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi konusunun AB’nin siber güvenlik stratejileri ile karşılaştırıldığında; Türkiye’deki yapının henüz oluşum safhasında olduğu fark edilmektedir. Bu noktada Türkiye’nin AB uyum sürecinde AB’nin siber güvenlik stratejileri ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemelerini öncelikle gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın esas amacı, AB tarafından hayata geçirilen siber güvenlik stratejilerinin yasal ve kurumsal boyutunu inceleyerek Türkiye’deki siber güvenlik stratejilerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine belli ölçüde katkı sağlamaktır.  Çalışmada ilk olarak siber güvenlik kavramı ve türleri ele alınacaktır. Ardından Avrupa Birliği tarafından uygulanan siber güvenlik stratejileri ile Türkiye’de uygulamaya konan belli başlı siber güvenlik stratejileri kapsamında başlıca yasal ve kurumsal düzenlemeleri incelenecektir. Çalışmanın sonunda ise, ulusal siber güvenlik stratejilerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi kapsamında mevcut düzenlemeler kısaca değerlendirilerek birtakım öneriler geliştirilecektir.  
10 Arap Baharı ve Tunus’un Yasemin Devrimi’ni Yeniden Anlamak   , Yusuf SAYIN
Bu çalışma, sömürgecilik sonrası süreçte önemli bir kırılma noktası olan, Tunus Yasemin Devrimi’nin sekizinci yılında değerlendirilmesine odaklanmaktadır. “Arap Baharı” olarak adlandırılan, etkilediği Ortadoğu ülkelerine kaos, devrim ve karşı-devrim ve darbe süreçleri yaşatan bu yeni aşama, bilhassa bölgesel değişim ve dönüşüm temalı yeni sürecin gölgesi altında gerçekleşmiştir. Arap Baharı sürecinde yaşanan Tunus tecrübesi, diğer ülkelere kıyasla daha çatışmasız ve yumuşak bir sürece işaret ederken, bu durumun ortaya çıkışında özellikle hareketlenmelerin başlarında Tunus’ta sivil toplum kuruluşlarının ve siyasal partilerinin faaliyetleri önündeki yasal ve siyasi engellerin kaldırılmasının ve Nahda Hareketi’nin ve lideri Raşid El Gannuşi’nin sergilediği uzlaşmacı liderlik anlayışının etkisi olduğu ifade edilebilir. Bu çalışmada, Tunus’ta gerçekleşen Yasemin Devrimi sürecine, Devrimin bölgesel ve uluslararası yansımalarına ve sekizinci yılında Devrimin geldiği aşamaya değinilmiştir.  
11 Political Philosophy of Al Farabi and the Logic of the Integration and Solidarity in the International Area   , Fikret BİRDİŞLİ
The classical theories and literature dominated by the ideas of Western philosophers and thinkers in the Political Philosophy.  Therefore, the western centrism perceived as a problem because of univocally denseness of in this field. This article scrutinize ideas of Al Farabi in context of classical idealism, because of his different approach or comment to same logical design. Famous theory of Al Farabi, the ideal state, expose different logic of the collaboration and solidarity from classical idealism by defining core value on personal perfectness and maturity instead of maximizing material interest. According to Al Farabi, solidarity and collaboration not only creating ideal conditions for having good governance, but also caused to the personal perfectness which is better serve to the stable integration and durable political system. The meaning of the collaboration and integration is a kind of societal evolution of the personality that begin from family and extend to the international community for serving better world by creating of ideal citizenship. In this context, ideas of Al Farabi contribute different meaning to the logic of collaboration, besides explanations of the idealism and liberalism. In addition, his contemplation about ideal city has include many reference for modern political ideas and concept. Therefore, Al Farabi may a reference from Eastern world and Islamic teaching for the modern political contemplations such a democracy, international integration, cosmopolitanism etc.    
12 BOOK REVIEW Critical Theory and World Politics, Richard Wyn Jones (Ed.), Lynne Rienner, London, 2001, 259 sayfa,   , Emre Baran PAK