• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

December 2018, Volume 1 - Isue 1

 Issue Files  Aralık 2018, Cilt 1 Sayı 1  Articles  Romanla Kimlikleşen Bir Yüz: Halide Edib Adıvar ve Edebi Yaratımları / Pages : 1-8 PDF Assoc.Prof.Dr. Veysel Şahin  Osmanlı-Avusturya Sefaretnamelerinin Osmanlı Diplomasisi ve Modernleşme Süreci Üzerine Etkileri / Pages : 9-32 PDF Post Graduate Zeynep Karaca  Lynne Tirrell’in Anapher Teorisi’nin Metin Tahliline İlişkin Pratik Faydaları: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyeleri Örneği / Pages : 33-49 PDF Mehmet Akif Duman  Seyyid Eşrefuddîn Huseyin Gîlânî ve Şiirleri Üzerine / Pages : 50-67 PDF Soner İşimtekin  Frankfurt Okulu ve Aydınlanma Eleştirisi / Pages : 68-76 PDF Dilan Ergun  Roman Tekniği Bakımından Fahri Erdinç’in ‘Acı Lokma’ Romanı / Pages : 77-91 PDF Fatih Erzen  Book Reviews  Dr. Erol Yüksel, Millî Mücadele’den 27 Mayıs’a Bir Siyasetçi: Refik Koraltan- Kitap İncelemesi / Pages : 92-94 PDF Alaattin Uca  Scientific News  Uluslararası Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu 02-04 Ağustos 2018 / Pages : 95-96 PDF Hüseyin Muşmal

Journal Title:Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Abstract


   Issue Files  Aralık 2018, Cilt 1 Sayı 1  Articles  Romanla Kimlikleşen Bir Yüz: Halide Edib Adıvar ve Edebi Yaratımları / Pages : 1-8 PDF Assoc.Prof.Dr. Veysel Şahin  Osmanlı-Avusturya Sefaretnamelerinin Osmanlı Diplomasisi ve Modernleşme Süreci Üzerine Etkileri / Pages : 9-32 PDF Post Graduate Zeynep Karaca  Lynne Tirrell’in Anapher Teorisi’nin Metin Tahliline İlişkin Pratik Faydaları: Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hikâyeleri Örneği / Pages : 33-49 PDF Mehmet Akif Duman  Seyyid Eşrefuddîn Huseyin Gîlânî ve Şiirleri Üzerine / Pages : 50-67 PDF Soner İşimtekin  Frankfurt Okulu ve Aydınlanma Eleştirisi / Pages : 68-76 PDF Dilan Ergun  Roman Tekniği Bakımından Fahri Erdinç’in ‘Acı Lokma’ Romanı / Pages : 77-91 PDF Fatih Erzen  Book Reviews  Dr. Erol Yüksel, Millî Mücadele’den 27 Mayıs’a Bir Siyasetçi: Refik Koraltan- Kitap İncelemesi / Pages : 92-94 PDF Alaattin Uca  Scientific News  Uluslararası Geçmişten Günümüze Ermenek ve Çevresi Sempozyumu 02-04 Ağustos 2018 / Pages : 95-96 PDF Hüseyin Muşmal

Download