• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

December 2019, Volume: 2 - Issue: 2

 Issue Files  Aralık 2019 Cilt 2 Sayı 2  Articles  Göç Olgusuna Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri Üzerinden Bir Bakış / Pages : 132-142 PDF Semih Zeka  Karaman’ın Akcaalan/Philadelphia Köyü ve Tarihi / Pages : 143-161 PDF Özcan Oğur, Hüseyin Aslan  Ahlaki Oto-Kontrol Bağlamında Eğlence Meclisleri (Meclis-i Fısk) ve Çalınan Müzik Aletlerinin (Alet-i Fısk) Osmanlı Mahkeme Kayıtlarına Bazı Yansımaları / Pages : 162-179 PDF Emre KOÇ, Hüseyin Yılmaz  Smyrna Antik Kenti Erken Roma Dönemi Bouleuterionu Mimarisi Üzerine Bir Değerlendirme / Pages : 180-203 PDF Hakan Göncü  Türkiye, Almanya ve Finlandiya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi / Pages : 204-218 PDF Cemile Dogan, Kevser Çınar  Bir Elyazmasının Minyatürlerini Okumak / Pages : 219-229 PDF Mürüvet Harman  Ermenek Havzası’nda (Dağlık Kilikia) Antik Dönemde Tarımsal Üretim / Pages : 230-247 PDF Ercan Aşkın, Mehmet Kurt  Tanzimat Sonrası Toplumsal Değişim: Batılılaşma Örneği / Pages : 248-265 PDF Ziyaeddin KIRBOĞA  R. K. Narayan’ın The English Teacher Adlı Romanına Postkolonyal Kuram Çerçevesinden Altmetinsel Bir Okuma / Pages : 266-275 PDF Mehmet Recep Taş  Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Sosyal Meselelere Yöneltilen Dikkat / Pages : 276-289 PDF MURAT TURNA  Book Reviews  Çağatay BENHÜR, (2018) Soğuk Savaşta Sıcak Temas: Cevdet Sunay’ın Sovyetler Birliği Ziyareti (12-21 Kasım 1969) / Pages : 290-291 PDF Canan Sarıyar  Cemile TEKİN, (2018) Hırvatistan Devleti’nin Kuruluşu ve Türkiye ile Münasebetler / Pages : 292-294 PDF Mevlüt Samet Yıldız  Scientific News  Karaman Sempozyumu (Sosyal ve Beşeri Bilimler) 20 – 22 Haziran 2019 / Pages : 295-296 PDF Hüseyin Muşmal  Writing Assessment  Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın İstanbul’da İki Çeşmeye Su Getirtmesi / Pages : 297-298 PDF Alaattin Uca

Journal Title:Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Abstract


 Issue Files  Aralık 2019 Cilt 2 Sayı 2  Articles  Göç Olgusuna Refik Halit Karay’ın Memleket Hikâyeleri Üzerinden Bir Bakış / Pages : 132-142 PDF Semih Zeka  Karaman’ın Akcaalan/Philadelphia Köyü ve Tarihi / Pages : 143-161 PDF Özcan Oğur, Hüseyin Aslan  Ahlaki Oto-Kontrol Bağlamında Eğlence Meclisleri (Meclis-i Fısk) ve Çalınan Müzik Aletlerinin (Alet-i Fısk) Osmanlı Mahkeme Kayıtlarına Bazı Yansımaları / Pages : 162-179 PDF Emre KOÇ, Hüseyin Yılmaz  Smyrna Antik Kenti Erken Roma Dönemi Bouleuterionu Mimarisi Üzerine Bir Değerlendirme / Pages : 180-203 PDF Hakan Göncü  Türkiye, Almanya ve Finlandiya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi / Pages : 204-218 PDF Cemile Dogan, Kevser Çınar  Bir Elyazmasının Minyatürlerini Okumak / Pages : 219-229 PDF Mürüvet Harman  Ermenek Havzası’nda (Dağlık Kilikia) Antik Dönemde Tarımsal Üretim / Pages : 230-247 PDF Ercan Aşkın, Mehmet Kurt  Tanzimat Sonrası Toplumsal Değişim: Batılılaşma Örneği / Pages : 248-265 PDF Ziyaeddin KIRBOĞA  R. K. Narayan’ın The English Teacher Adlı Romanına Postkolonyal Kuram Çerçevesinden Altmetinsel Bir Okuma / Pages : 266-275 PDF Mehmet Recep Taş  Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Sosyal Meselelere Yöneltilen Dikkat / Pages : 276-289 PDF MURAT TURNA  Book Reviews  Çağatay BENHÜR, (2018) Soğuk Savaşta Sıcak Temas: Cevdet Sunay’ın Sovyetler Birliği Ziyareti (12-21 Kasım 1969) / Pages : 290-291 PDF Canan Sarıyar  Cemile TEKİN, (2018) Hırvatistan Devleti’nin Kuruluşu ve Türkiye ile Münasebetler / Pages : 292-294 PDF Mevlüt Samet Yıldız  Scientific News  Karaman Sempozyumu (Sosyal ve Beşeri Bilimler) 20 – 22 Haziran 2019 / Pages : 295-296 PDF Hüseyin Muşmal  Writing Assessment  Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın İstanbul’da İki Çeşmeye Su Getirtmesi / Pages : 297-298 PDF Alaattin Uca

Download