• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

IZVJEŠTAJ/CONFERENCE REPORT Izvještaj sa Međunarodne naučne konferencije “MIGRACIJE I NJIHOV UTICAJ NA DRUŠTVENA I PRIVREDNA KRETANJA NA ŠIREM PODRUČJU BRČKOG OD POČETKA XVII DO KRAJA XX STOLJEĆA”, Brčko, 13. i 14. septembar 2019. godine

JASMIN JAJČEVIĆ

Journal Title:Historijski pogledi/Historical Views
Abstract


IZVJEŠTAJ/CONFERENCE REPORT Izvještaj sa Međunarodne naučne konferencije “MIGRACIJE I NJIHOV UTICAJ NA DRUŠTVENA I PRIVREDNA KRETANJA NA ŠIREM PODRUČJU BRČKOG OD POČETKA XVII DO KRAJA XX STOLJEĆA”, Brčko, 13. i 14. septembar 2019. godine

Download