• We are available for your help 24/7
  • Email: info@isindexing.com, submission@isindexing.com


Paper Details

      IZVJEŠTAJ/CONFERENCE REPORT Izvještaj sa Međunarodne naučne konferencije “PRAVNE I POLITIČKE POSLJEDICE DEKLARACIJE O PROGLAŠENJU REPUBLIKE SRPSKOG NARODA BOSNE I HERCEGOVINE 9. JANUARA 1992. GODINE“, Gradska vijećnica u Sarajevu, Sarajevo, 8. i 9. januar 2020. godine

ADNAN TINJIĆ

Journal Title:Historijski pogledi/Historical Views
Abstract


IZVJEŠTAJ/CONFERENCE REPORT Izvještaj sa Međunarodne naučne konferencije “PRAVNE I POLITIČKE POSLJEDICE DEKLARACIJE O PROGLAŠENJU REPUBLIKE SRPSKOG NARODA BOSNE I HERCEGOVINE 9. JANUARA 1992. GODINE“, Gradska vijećnica u Sarajevu, Sarajevo, 8. i 9. januar 2020. godine

Download